Địa chỉ

1.

Đường Hai Bà Trưng số nhà 22 Hà Nội - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Việt Nam